[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[StrongED] NederlandsOp het gevaar af, dat ik geen enkele reactie ontvang, is dit m'n 
eerste mail naar een mailinglijst en dan nog wel een (helaas) 
Engelstalige (ik ken geen Nederlandstalig forum dat gerelateerd is aan 
het RISC-besturingssysteem, laat staan StrongED).
Maar zo hoop ik er achter te komen of ik mogelijk de enige Nederlander 
ben die noodgedwongen van een Engelse mailinglijst gebruik moet maken.

Ter zake:
Sinds een aantal weken ben ik bezig om te proberen om StrongED om te 
zetten in het Nederlands en simultaan daarmee de 
Stronghelp-"handleiding" daarvan. Tevens ben ik begonnen om de 
informatie over StrongED te verwerken in een HTML/CSS3 vorm en waar 
nodig uit te breiden zodat een zo goed en gebruikersvriendelijk 
mogelijke handleiding ontstaat.

Maar in je eentje loop je natuurlijk nogal eens vast of kosten dingen 
meer moeite dan met een beetje hulp en hoe meer zielen hoe meer 
kennis.

Nou, benieuwd of ik een reactie krijg :-)

-- 
Met vriendelijke groet,
Gerard van Katwijk
a.b. zeilklipper "Mentor"

-- 
To unsubscribe send a mail to StrongED+unsubscribe@xxxxxxxxxxx
List archives and instructions at
http://stronged.torrens.org/index.html